onsdag 5. mai 2010

Frampeik - Fremad i rikspressen

Ja, det er sant!
Fremad, representert ved fruen i 113, vil bli eksponert i et riksorgan i nærmeste fremtid. En "hjemme hos"-reportasje på Fremad!

Vi venter i spenning på oppdatering fra artisten...
Manglende link oppveies også her av et feiende flott ungdomsbilde:

Fremad i pressen forts. og forts.

Denne gangen var det vår egen nav-kontakt i 112 som var i vinden. Av en eller annen grunn så er denne artikkelen tydeligvis så kontroversiell at Aftenbladet ikke fant det tilrådelig å legge den ut på nettet. Saken handler om en lokalpolitiker med hørselshemming som ikke får skrivetolk ofte nok. Hilde-Gunn gjør naturligvis en strålende figur som fornuftens, etatens OG den lille mann og kvinnes forsvarer.
Siden jeg ikke kan linke til artikkelen, legger jeg heller inn et utrolig fint bilde av Hilde-Gunn der hun imponerer ved å vise forskjellige tegn sammen med tegnspråk-klassen sin fra Bergen.