torsdag 18. mars 2010

Apropos våronna

Mottak av hageavfall fra sentrale steder i bydelene varer i tre uker på våren (12. - 30. april). Hverdager fra kl 15:30 - 20:00 og lørdager fra kl 09:30 - 17:00.

Mottakssteder:
Storhaug (Kyviksmarka)

Ingen kommentarer: